privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Register Elisabeth Goossens.

Elisabeth Goossens is een éénmansbedrijf zonder werknemers of stagiaires. Om te kunnen communiceren met leerlingen heeft het bedrijf gegevens nodig zoals huisadres, telefoonnummer(s) en mailadressen en leeftijden van met name de kinderen. Deze zijn verzameld in een adressenlijst. De adressenlijst wordt bewaard op de computer, beveiligd met een wachtwoord.

Het bedrijf verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, noch strafrechtelijke gegevens.

De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij in uitzonderlijke gevallen met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leerling.

Het bedrijf heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), noch een privacy expert, omdat er in dit kleine bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en het risico op privacyschending extreem laag is. Daarom is ook een DPIA (Data protection impact assessment) niet nodig.

De gegevens zullen uiterlijk 10 jaar na de laatste les verwijderd worden.

De leerlingen hebben het recht inzage te krijgen in hun persoonlijke gegevens, en die eventueel te corrigeren of aan te vullen. Hiervoor kan contact op worden genomen via info@elsgoossens.nl

De website elsgoossens.nl gebruikt geen cookies (behalve geanonimiseerde Google Analytics cookies) en bevat geen verborgen pixels. Op de site is dit register te lezen.